Admin

Admin

27/12/2018

Звіт щодо діяльності ГО АРКІ ГРУП за 2018 рік

ПРОТОКОЛ №2

засідання загальних зборів Громадської організації

«ГРУПА АСОЦІАЦІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛЮЧОВИХ ІННОВАЦІЙ»

 

«25» грудня 2018 року                                                                           місто Харків

вулиця Академіка Проскури 5-Б, кв. 24

 

На засіданні Загальних зборів ГО «АРКІ ГРУП» присутні з правом голосу 14 осіб: ЦОКОТА Вікторія Ризванівна, ТЕРНОВСЬКИЙ Денис Іванович, ПОХІЛЬКО Діана Сергіївна, КЕРДИВАР Валентин Віталійович, БАБІЧ Олексій Вікторович, ЛИННИК Андрій Анатолійович, МАСЛАКОВА Олена Сергіївна, ПЕЧЕРСЬКА Тетяна Миколаївна, ГОНТАРЕНКО Людмила Олександрівна, БОЙКО Сергій Андрійович, ЖЕРЕБЦОВА Аліна В’ячеславівна, МАЙРАНОВА Галімат Ахмедівна, ЧЕРТОК Олег Анатолійович, ХРИСТЕНКО Віталій Євгенович.

Присутні учасники у сукупності володіють 67% голосів, що є достатнім для прийняття будь-яких рішень з порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1) Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

2) Результати діяльності ГО «АРКІ ГРУП» у 2018 році.

3) Плани діяльності ГО «АРКІ ГРУП» на перше півріччя 2019 року.

Розгляд питань:

  • Про обрання голови та секретаря Загальних зборів:

Слухали:

ТЕРНОВСЬКОГО Дениса Івановича, який запропонував обрати голову Загальних зборів – ЦОКОТУ Вікторію Ризванівну.

ЦОКОТУ Вікторію Ризванівну, яка запропонувала обрати секретаря Загальних зборів ТЕРНОВСЬКОГО Дениса Івановича.

Виступили:

Жодного виступу.

Голосували:

14 – «за»;

0 – «проти»;

0 – «утримались».

Ухвалили:

Обрати голову Зборів – ЦОКОТУ Вікторію Ризванівну, обрати секретаря зборів – ТЕРНОВСЬКОГО Дениса Івановича.

2) Результати діяльності ГО «АРКІ ГРУП» у 2018 році:

Слухали:

ЦОКОТУ Вікторію Ризванівну, яка повідомила про результати діяльності правління ГО «АРКІ ГРУП» у 2018 році, а саме:

проведена робота, щодо відкриття банківського рахунку ГО «АРКІ ГРУП»;

надання необхідних звітів до Фіскальної служби та служби статистики;

проводиться постійна робота, щодо залучення до ГО «АРКІ ГРУП» нових членів;

постійно проводиться моніторинг та постійна робота, щодо участі ГО «АРКІ ГРУП» в грантових конкурсах;

надано проектну підтримку Національному університеті цивільного захисту України щодо створення Центр впровадження психотренінгових технологій;

організовано вебінар між Національним університетом цивільного захисту України, хабом «Яблуко» та Інститутом креативних технологій (США);

проводиться постійна робота, щодо підтримки та наповнення контентом офіційного сайту https://arki.group/ua/.

Виступили:

Жодного виступу.

Голосування за даним питанням не проводилось.

3) Плани діяльності правління ГО «АРКІ ГРУП» на перше півріччя 2019 року:

Слухали:

ТЕРНОВСЬКОГО Дениса Івановича, який запропонував план діяльності правління ГО «АРКІ ГРУП», щодо розвитку ГО «АРКІ ГРУП» на перше півріччя 2019 року, а саме:

надати необхідні звіти до Фіскальної служби та Служби статистики;

проводити постійну роботу, щодо залучення до ГО «АРКІ ГРУП» нових членів;

підтримати створення наукового парку «Синергія» на базі Харківського національного університету радіоелектроніки;

прийняти участь у щорічному конкурсі інноваційноінвестиційних та іміджевих проектів.

Виступили:

ЦОКОТА Вікторія Ризванівна, яка підтримала план діяльності правління ГО «АРКІ ГРУП» на перше півріччя 2019 року та запропонувала постійно моніторити та проводити роботу, щодо участі ГО «АРКІ ГРУП» в грантових конкурсах.

Голосували:

14 – «за»;

0 – «проти»;

0 – «утримались».

Ухвалили:

план діяльності правління ГО «АРКІ ГРУП», щодо розвитку ГО «АРКІ ГРУП» на перше півріччя 2019 року, а саме:

надати необхідні звіти до Фіскальної служби та Служби статистики;

проводити постійну роботу, щодо залучення до ГО «АРКІ ГРУП» нових членів;

підтримати створення наукового парку «Синергія» на базі Харківського національного університету радіоелектроніки;

прийняти участь у щорічному конкурсі інноваційноінвестиційних та іміджевих проектів;

постійно моніторити та проводити роботу, щодо участі ГО «АРКІ ГРУП» в грантових конкурсах.

Протокол № 2 засідання правління ГО «АРКІ ГРУП» складено у одному примірнику.

Підписи:

Голова Загальних зборів  ___________ В.Р. ЦОКОТА

Секретар Загальних зборів ___________ Д.І. ТЕРНОВСЬКИЙ

0

Комментарів:

0

Поки на цій сторінці немає відгуків