arki
Admin

Admin

17/07/2019

Multidea – інтерактивні сенсорні столи

Буквально нещодавно інноваційною вважалася та школа, в якій було поглиблене вивчення будь-якого предмета або та, що працює за спеціальною методикою. Однак сьогодні до цього додається ще один критерій – впровадження

1+

0

Admin

Admin

5/07/2019

STEM-освіта – сучасний підхід до навчання

Ні для кого не секрет, що зараз одними з найбільш затребуваних професіоналів є ті, хто отримали освіту в області високих технологій, так звану STEM-освіту. Всі високорозвинені країни вкладають величезні ресурси

2+

0

Admin

Admin

2/07/2019

Женщины в IT-сфере

Сегодняшнее время существенно отличается от предыдущего: теперь правит техника, а товаром выступает информация. Не зря ведь говорят, что 21 век – это век информационных технологий. То, что еще в прошлом

2+

0

Admin

Admin

24/01/2019

Порівняння потенційних психологічних ефектів топ додатків для розфарбовування

Традиційна книжка-розмальовка все більше асоціюється з розвитком уважності, керуванням стресом і подоланням тривожності. За даними Time, протягом 2017-2018 років було продано близько 24 мільйонів книжок-розмальовок для дорослих. Комп’ютеризація книжок-розмальовок дає

2+

0

Admin

Admin

8/02/2018

Кіберпсихологія: еволюція поняття і сучасний стан

У США і Західній Європі з початку 2000-х років спостерігається активний розвиток кіберпсихології з акцентом на взаємодію людини і комп’ютера (англ. Human-computer interaction – HCI). Паралельно з розвитком Інтернету і

5+

0

Admin

Admin

12/12/2017

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ДЛЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я: САМОРЕГУЛЯЦІЯ І ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Одним з основних напрямків психологічної допомоги та підготовки військовослужбовців є розробка короткострокових і довгострокових програм досліджень і тренінгів для профілактики посттравматичного стресового розладу (далі – ПТСР). Ця фокус-група потребує не

5+

0

Admin

Admin

6/12/2017

ПОСІБНИК З ПСИХОЛОГІЇ КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Під. редакцією S. Shyam Sundar «Це книга, яку чекали багато вчених і кілька академічних дисциплін: вона пов’язує новітні знання і експертний аналіз використання нових технологій і їх впливу з урахуванням

6+

0

Admin

Admin

3/11/2017

ІНТЕРАКТИВНА, КЕРОВАНА і САМОКЕРОВАНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЯК МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ СТРЕСУ

Концепція інтегративної охорони здоров’я передбачає спільне використання традиційних і взаємодоповнюючих підходів до лікування. Керована візуалізація є одним з десяти найпоширеніших доповнюючих технік терапії [1]. Вона належить до групи практик для

6+

0

Viktoriia Tsokota

Viktoriia Tsokota

21/07/2017

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА, ІНТЕРНЕТ І МОБІЛЬНО-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ТРЕНУВАННЯ ДИХАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ РЯТУВАЛЬНИКІВ

Цокота В.Р. – к. психол. н., науковий співробітник Лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України Вступ. Газодимозахисні служби працюють в складних умовах небезпечних для життя і здоров’я

8+

0

Admin

Admin

14/07/2017

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Дідик Н.М. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, «Молодий вчений» • № 2 (17) • лютий, 2015 р. Проаналізовано феномен ігрової адикції. Описано методи і форми профілактичної діяльності соціального педагога з

15+

0

Admin

Admin

4/07/2017

Психологические аспекты обучения в виртуальной среде

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Стаття І.М. Лукашенко та О.Л.Луценко «Психологічні аспекти навчання у віртуальному середовищі» націлена на аналіз психологічних аспектів навчання та функціонування людини у віртуальному середовищі. Проаналізовано низку досліджень, в яких висвітлюються такі психологічні

14+

0

Viktoriia Tsokota

Viktoriia Tsokota

3/04/2017

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЕКСПОЗИЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ПЕРІОДУ УЧАСНИКІВ ЛОКАЛЬНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ

Стаття присвячена аналізу міжнародного досвіду використання методу Експозиційної Терапії у Віртуальній Реальності (далі – ЕТВР) під час відновлювального періоду учасників локальних військових конфліктів (далі – ЛВК). Визначено зміщення наукових інтересів

19+

0

Viktoriia Tsokota

Viktoriia Tsokota

2/04/2017

ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ СТРЕСУ І ТРИВОГИ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ МЕДИТАЦІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ СТРЕСУ І ТРИВОГИ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ МЕДИТАЦІЇ Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie, Sládkovičovo, Slovak Republic, 10–11 marec

21+

0

Admin

Admin

2/04/2017

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ: САМОДОПОМОГА, НАВЧАННЯ ТА ПІДТРИМКА ПІСЛЯ ТРАВМИ

Конференція «Сучасна війна: гуманітарний аспект». – Харківський національни й університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 30 червня 2017, С. 87-90 Цокота Вікторія – к. психол. н., науковий співробітник лабораторії екстремальної та

18+

0