Admin

Admin

8/02/2018

Кіберпсихологія: еволюція поняття і сучасний стан

У США і Західній Європі з початку 2000-х років спостерігається активний розвиток кіберпсихології з акцентом на взаємодію людини і комп’ютера (англ. Human-computer interaction – HCI). Паралельно з розвитком Інтернету і включенням великого числа людей у ​​взаємодію з комп’ютерами виріс і інтерес міжнародного наукового співтовариства до цього питання. Але перші дослідження і публікації, які ми можемо включити в цю область, датуються 80 роками. В даний час рух кіберпсихології починає включати нові держави в Східній Європі. У цій ситуації особливого значення набуває правильна систематизація експертних підходів для поглиблення розуміння наукової області кіберпсихології.

Теоретична основа. Термін «кіберпсихологія» офіційно затверджений в останні роки. Але також вірно, що тимчасова термінологічна неоднозначність все ще існує.

При вивченні значення, приписуваного терміну «кіберпсихологія», ми повинні враховувати його зміни в останні роки:

– «Кіберпсихологія – це дослідження впливу комп’ютерів, технологій і віртуальних середовищ на психологію окремих осіб і груп. (Kent L. Norman, 2008)» [1, С. 9]

– «Кіберпсихологія досліджує, як ми взаємодіємо з іншими, використовуючи технології, як наша поведінка залежить від технологій і як технології впливають на наші психологічні стани. (Andrew Power, Grainne Kirwan, 2013)» [2, С. 3]

– «Кіберпсихологія (або інтернет-психологія) – це галузь психології, яка об’єднує (і відповідає за) методологію, теорію і практику дослідження видів, способів і принципів використання користувачами соціальних сервісів Інтернету. (А. Войскунский, 2013) »[3, С. 88]

– «Кіберпсихологія – це сучасна галузь психології, основними об’єктами дослідження якої є процеси змін, викликані новими технологіями. Деякі з цих процесів пов’язані з різноманітним емоційним залученням сучасних комп’ютерів і взаємодії людини і комп’ютера в цілому, але їх психологічне походження призводить до того, що дослідження мають різні напрямки. (Giuseppe Riva, 2014 року)» [4, С. 547]

– «Кіберпсихологія розглядає психологічні процеси, мотивацію, наміри, поведінкові результати і вплив на наші онлайн і оффлайн світи, пов’язані з будь-якою формою технології. (Alison Attrill, 2015)» [5, С. 268]

– «Кіберпсихологія – це галузь психології, яка досліджує, як ми взаємодіємо з іншими, використовуючи технології, як наша поведінка залежить від технології, як технологія може бути розроблена для найкращого задоволення наших потреб і як наші психологічні стани можуть бути порушені технологіями. (Irene Connolly, 2016)» [6, С. 3]

– «Кіберпсихологія – це дослідження окремих товариств та цифрових технологій і психології їх взаємодії. (Monica T. Whitty., Garry Young, 2016)» [7, С. 1]

– «Кіберпсихологія – дослідження впливу технологій на поведінку людини. (Mary Aiken 2017)» [8, С. 4]

  Провідні вчені з Європи і Північної Америки єдині в думці, що академічна і практична область кіберпсихології набагато ширше, ніж інтернет-психологія або веб-психологія, і включає в себе взаємодію людини і машини, зокрема взаємодію людини і комп’ютера (HCI).

Російська школа кіберпсихологіі (А.Є. Войскунский) залишається зі свого боку, на більш ранній стадії прирівнювання кіберпсихологіі і інтернет-психології.

В даний час кіберпсихологія розвивається як самостійна дисципліна на перетині психології та інформатики, публікуються підручники і рецензуються академічні журнали, присвячені даній галузі знань.

У таблиці 1 наведено список книг, а в таблиці 2 наведено список рецензованих академічних журналів, присвячених кіберпсихології, який представлено в хронологічному порядку.

При цьому, John Suler можна вважати батьком кіберпсихології. Його книга «Психологія кіберпростору» (1996) була лише першою ластівкою виникаючої тенденції. Ця книга є однією з перших і найбільш часто цитованих онлайн-гіпертекстових книг в області кіберпсіхології [9].

Таблиця 1. Книги, присвячені кіберпсихології

Автор / Редактор Назва Рік Кіл-ть сторінок
Angel J. Gordo-Lopez and Ian Parker Cyberpsychology 1999 244
Giuseppe Riva,‎ Carlo Galimberti Towards Cyberpsychology: Mind, Cognition and Society in the Internet Age (Emerging Communication: Studies in New Technologies and Practices in communication 2001 332
Gackenbanch Psychology and the Internet 2006 392
Joinson et al. The Oxford Handbook of Internet Psychology 2007 520
Barak Psychological Aspects of Cyberspace 2008 336
Kent L. Norman Cyberpsychology: An Introduction to Human-Computer Interaction 2008 553
Icon Group International Cyberpsychology: Webster’s Timeline History, 1998 – 2007 2010 26
Amichai-Hamburger The Social Net 2013 296
Andrew Power and Grainne Kirwan Cyberpsychology and New Media: A thematic reader 2013 264
Alison Attrill Cyberpsychology 2015 304
S. Shyam Sundar The Handbook of the Psychology of Communication Technology 2015 616
Monica T. Whitty and Garry Young Cyberpsychology: The Study of Individuals, Society and Digital Technologies (BPS Textbooks in Psychology) 2016 264
A. Attrill and C. Fullwood Applied Cyberpsychology: Practical Applications of Cyberpsychological Theory and Research 2016 266
Irene Connolly and Marion Palmer An Introduction to Cyberpsychology 2016 348
Mary Aiken The Cyber Effect: An Expert in Cyberpsychology Explains How Technology Is Shaping Our Children, Our Behavior, and Our Values–and What We Can Do About It 2017 400
Thomas D. Parsons Cyberpsychology and the Brain: The Interaction of Neuroscience and Affective Computing 2017 460
Juan Moises de la Serna and María Alejandra Camacho Cyberpsychology 2017 66
Olivia A. Hurley Giuseppe Riva and Carlo Galimberti Sport Cyberpsychology 2018 232
Andrew Dr Power Cyberpsychology and Society: Current Perspectives 2018  244

 

Таблиця 2. Рецензовані академічні журнали, присвячені кіберпсихології

Назва Країна Видавництво Кіл-ть в рік Покриття H Індекс
Computers in Human Behavior United Kingdom Elsevier Ltd 1 з 1985- по теперішній час 111
Presence: Teleoperators and Virtual Environments United States MIT Press 4 з 1992- по теперішній час 72
Journal of Computer-Mediated Communication United States Wiley-Blackwell 4 з 1996- по теперішній час 90
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking United States Mary Ann Liebert Inc. 12 з 1998- по теперішній час 106
New Media & Society United States SAGE Publications 8 з 1999- по теперішній час 74
Media Psychology United States Lawrence Erlbaum Associates Inc. 4 зс 1999- по теперішній час 54
Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace Czech Republic Masaryk University 4 з 2007- по теперішній час 9
Journal of Media Psychology Germany Hogrefe-Verlag GmbH und Co., KG 4 з 2008- по теперішній час 17

 

Це журнали з високим рівнем цитування, які зосереджені на кіберпсихології, які дають можливість досліднику «залишатися на зв’язку» в постійно зростаючій області досліджень. Важливість цього напрямку була визнана. З’являється новий напрямок професійної підготовки психологів в якості експертів з кіберпсихології.

Перша ступінь магістра в області кіберпсихології була розроблена і впроваджена в 2005 році в Інституті мистецтв, дизайну і технологій ім. Дун Лаогара (Ірландія).

На сьогоднішній день існує три країни (Ірландія, Великобританія, Австралія) і п’ять університетів, які пропонують отримати ступінь магістра з кіберпсихології. Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова (Росія) оголосив відкриття магістратури з кіберпсихології з 2018 року. У таблиці 3 представлений перелік курсів, присвячених кіберпсихології.

Таблиця 3. Курси, присвячені кіберпсихології

Країна Університет Вид підготовки
Ірландія  

IADT

Магістратура за напрямом кіберпсихологія
Certificate in Cyberpsychology
Великобританія University of Bolton Cyberpsychology
University of Wolverhampton Магістратура за напрямом кіберпсихологія
Cyberpsychology Research 
Nottingham Trent University Магістратура за напрямом кіберпсихологія
Австралія University of Sydney Cyberpsychology and E-Health
Росія Московський державний університет імені Ломоносова Магістратура за напрямом кіберпсихологія

Мета дослідження – надати інформацію про поточний статус кіберпсихології, доповнюючи її систематизуючими підходами до поняття і досліджень кіберпсихології.

Результати. Кент Л. Норман визначає кіберпсіхологію як унікальну синергетичну комбінацію і представляє свою схему «Кіберпсихології як перетину людської і комп’ютерної активності», яка приведена на рисунку 1 [1, С. 9] нижче.

Рис1. Кіберпсіхологія як перетин людської і комп’ютерної активності (Kent L. Norman).

Активний розвиток кіберпсихологічної області почалося з інтенсивного інтернет-розвитку, тому поведінка в Інтернеті ґрунтується на поточних дослідженнях в цій області. Але нові прикладні області в кіберпсихології мають тенденцію до диференціації в зв’язку з сучасними технологічними розробками останніх десятиліть. Існують судова кіберпсихологія, клінічна кіберпсихологія, спортивна кіберпсихологія та інші. Також розглядається спосіб розробки інтерфейсів і те, як психологічне лікування може забезпечуватися з використанням нових гаджетів.

Якщо раніше кіберпсихологія була визначена як відносно нова галузь в прикладній психології з декількома журналами та текстами, сучасні тенденції визначають кіберпсихологію як самостійну наукову галузь з її власними прикладними областями. Була розроблена загальна схема досліджень кіберпсихології для демонстрації відносин між цими областями досліджень і практичним застосуванням і показана на рисунку 2.

Рис 2. Співвідношення між кіберпсихологічними областями досліджень і практичним застосуванням кіберпсихології.

Ця схема являє собою колесо, що обертається, яке представляє собою різні сектори прикладних полів кіберпсихології. Існує також фіксована секція, яка накладається на прикладне поле під час обертання. Ця фіксована секція складається з використання комп’ютерних технологій, яка включає в себе центральну частину – поведінку в Інтернеті.

Схема показує, що комп’ютерні технології призводять до появи нових практичних областей, які ніколи не були можливими раніше. Нове покоління переходить від комп’ютерної неграмотності до високої користувальницької освіченості.

Використання можливостей інформаційних і комунікаційних технологій для здоров’я в рамках кіберпсихології дозволяє розширити доступ до психологічної допомоги незалежно від місця розташування і перешкод для лікування. Ця область досліджень називається Telemental health. При цьому людський інтерес до гаджетів завдяки ефекту новизни переводить неприємний процес лікування в захоплюючу ігрову процедуру. Досягнення науково-технічного прогресу підвищує ефективність психологічної допомоги та її ступінь конфіденційності. Існують різні види онлайн і оффлайн-консультацій і лікування, такі як: комп’ютеризована і інтернет-опосередкована когнітивно-поведінкова терапія, терапія у віртуальній реальності, експозиційна терапія доповненою реальністю (ARET) і мобільна терапія (mTherapy).

Грунтуючись на вищезазначених кіберпсихологічних нововведеннях і функціонуванні людини в цифровому світі, можна зазначити, що в цьому напрямку є як величезні можливості, так і серйозні обмеження. Ці ризики пов’язані з Інтернет і комп’ютерної залежністю, стресом через втрату доступу до Інтернету або смартфону (номофобія), кіберзлочинністю, кібербулінгом, проблемами з реальними відносинами і переходом життя в віртуальний світ і т.п.

Технологічні процеси призводять до нових можливостей і загроз, які слід визнати в ході наукових досліджень. Поточні дослідження зосереджені на позитивних і негативних аспектах взаємодії людини і комп’ютера. Основні напрямки досліджень і практики кіберпсихології показані на рисунку 3.

Рис 3. Основні напрямки досліджень і практичні методи кіберпсихології.

Нарешті, представлений аналіз дає нам критерії для визначення кіберпсихології. Кіберпсихологія – це наука про використання комп’ютерних технологій, в тому числі інтерактивної і автономної взаємодії, і їх застосування в різних видах людської діяльності.

Висновки

 1. Розроблено схему співвідношення між кіберпсихологічними областями досліджень і практичним застосуванням кіберпсихології. Вона включає в себе використання комп’ютерних технологій, з центральною частиною – Інтернет поведінкою, яка накладається на прикладні поля.
 2. Описано основні напрямки досліджень і практичні методи кіберпсихології. Існують відмінності між дослідженням онлайн і автономних аспектів взаємодії людини і комп’ютера.
 3. Поняття «кіберпсихологія» було визначено на основі аналізу досліджень останнього десятиліття. Кіберпсіхологія визначається як наука про використання комп’ютерних технологій, в тому числі інтерактивної і автономної взаємодії, і їх застосування в різних видах людської діяльності.

В майбутньому планується вивчити конкретні області досліджень кіберпсихологіі і розробити практичний кіберпсихологічний метод тренінгу та лікування.

Цитування: Цокота В.Р., Кравченко О.В.

Література

 1. Kent L. Norman Cyberpsychology: An Introduction to Human-Computer Interaction. 2008. 553 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=Vy8oDgAAQBAJ&pg=PA5&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false (request date: 11.2017)
 2. Power A., Kirwan G. Cyberpsychology and New Media: A thematic reader. 2013. 264 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=tYghAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (request date: 11.2017)
 3. Войскунский А. Е. Киберпсихология как раздел психологической науки и практики (рус.) // Universum: Вестник Герценовского университета: журнал. — 2013. — № 4. — С. 88. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kiberpsihologiya-kak-razdel-psihologicheskoy-nauki-i-praktiki (request date: 11.2017)
 4.        Calvo R. A., D’Mello S., Gratch J., Kappas A. The Oxford Handbook of Affective Computing Oxford University Press. 2015. 605 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=nqsiBQAAQBAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (request date: 15.11.2017)
 1. Attrill A. Cyberpsychology. 2015. 304 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=0Am3BgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (request date: 11.2017)
 2. Connolly I. and Palmer M. An Introduction to Cyberpsychology. 2016. 348 p. URL: https://www.routledge.com/An-Introduction-to-Cyberpsychology/Connolly-Palmer-Barton-Kirwan/p/book/9781138823792 (request date: 11.2017)
 3. Monica T. Young W. and G. Cyberpsychology: The Study of Individuals, Society and Digital Technologies (BPS Textbooks in Psychology). 2016. URL: https://www.kobo.com/gb/en/ebook/cyberpsychology-1 (request date: 04.11.2017)
 4. Mary Aiken The Cyber Effect: An Expert in Cyberpsychology Explains How Technology Is Shaping Our Children, Our Behavior, and Our Values–and What We Can Do About It. 2017. URL: (request date: 04.11.2017)
 5. Suler, J. The Psychology of Cyberspace (article orig. pub. 1996). 2002 URL: www.rider.edu/suler/psycyber/basicfeat.html (request date: 07.11.2017)

5+

Комментарів:

0

Поки на цій сторінці немає відгуків