Admin

Admin

2/04/2017

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ: САМОДОПОМОГА, НАВЧАННЯ ТА ПІДТРИМКА ПІСЛЯ ТРАВМИ

Конференція «Сучасна війна: гуманітарний аспект». – Харківський національни й університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 30 червня 2017, С. 87-90

Цокота Вікторія – к. психол. н., науковий співробітник лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України, Харків, Україна

Максим Слободянюк – к. т. н., підприємець, інвестор, засновник і генеральний директор VARG Technologies, Довер графства Кент, США

Розширення можливостей мобільних телефонів та технологічний перехід до «розумних телефонів», які можуть виконувати розширені функції комп’ютера та мають екран достатньої діагоналі для відображення повно кольорових образів та тексту, дозволяють набирати оберти новому напрямку психотерапії – мобільним додаткам для психічного здоров’я (англ. Mental Health Smartphone Apps (MHapps). В межах Мобільної терапії (mobile therapy (mTherapy)), MHapps відносяться до Своєчасного Адаптивного Втручання (англ. Just-in-Time Adaptive Interventions (JITAIs)) та дозволяють користувачеві отримати доступ до допомоги в будь-який зручний для нього час з допомогою встановлених на смартфоні програм.

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає рівень розповсюдженості пост травматичного стресового розладу (далі – ПТСР) у популяції – 3,6% [1], при цьому дослідження в клініках попередньої санітарної допомоги у США показують, що 11-12% пацієнтів, які звертаються до лікаря з різноманітних причин страждають від ПТСР [2]. При цьому поняття ПТСР трансформувалося від «військової втоми», «бойового виснаження», «військового неврозу», «посттравматичного неврозу» [3] до системи DSM-V [4] впровадженої у 2013 році Американською Психіатричною Асоціацією, яка надає уточнену систему його складових ознак. ПТСР розглядається як система симптомів, які виражаються у репереживанні травми (flashback), ухиленні від спогадів про неї, та може супроводжуватися емоційним онімінням або гіперзбудженням [5]. Наслідками ПТСР є зниження якості життя в усіх його сферах: соціальній, трудовій та сімейній.

Американська Психологічна Асоціація визнає досить широке коло психотерапевтичних підходів до лікування ПТСР (пролонгована експозиційна терапія, психотерапія центрована на дійсному моменті, когнітивно-поведінкова терапія та її скорочені варіанти, відтворення відчуття безпеки (з супутнім вживанням психоактивних речовин), десенсибілізації і переробка травматичного досвіду з допомогою руху очей [6].

Створення спеціалізованих MHapps дозволяє врахувати особливості людей, які пережили травматичний досвід та перекласти психотерапевтичні підходи до лікування у формат мобільного додатку. Враховуючи особливості протікання відновлюваного періоду у людей, які перенесли травматичну подію, визначено необхідність пошуку та стандартизації методів та стратегій впровадження доступної психологічної допомоги, враховуючи особливості вибірки з ПТСР.

Використання можливостей MHapps включає в себе розширення доступу для психологічної допомоги за рахунок цікавості до нових «гаджетів», підвищення ефективності, зниження стигми, пов’язаної з відвідуванням психолога в клініці чи за її межами, а також можливість обійти конкретні перешкоди для лікування, наприклад, коли ПТСР перешкоджає пацієнтові виходити з дому або проживання у віддалених районах.

Психотерапевтичні підходи, які використовують додатки для смартфонів:

– арт – творчість (малювання, розфарбовування, ліплення, орігамі тощо) і самовираження використовуються як засоби для зниження стресу і поліпшення самооцінки.

– ігрові – передбачають здійснення певних дій, пов’язаних з рішенням цілком конкретних, часто нестандартних завдань. Діяльність в грі носить умовний характер, що дозволяє відволіктися від реальної стресовій ситуації, послабити рівень відповідальності на період гри.

– медитативні – надають користувачеві можливість вибору з наперед заданого стимульного матеріалу (динамічні і статичні картинки, відео, аудіофайли), для організації практики медитації (глибока релаксація і дихальні вправи). Розробники даних додатків беруть за основу щоденну практику медитації в психотерапевтичних і профілактичних цілях або роблять акцент на освоєння приватних дихальних технік.

– аудіо-візуальна стимуляція (англ. Audio-Visual Stimulation (AVS)) – засновані на ефективної стимуляції центральної нервової системи за допомогою певних візуальних і звукових сигналів і дозволяють уникнути проблем з візуалізацією образів, відчуттів і емоцій. Це різні набори звукових рядів, відтворюваних через аудіо пристрою, і світлових (колірних) сигналів, які відображаються за допомогою зображення (екрана, монітора, світлодіодним маски або панелі)

– комбіновані – дозволяють збирати і частково аналізувати дані про актуальному стані і надалі виконувати завдання і застосовувати релаксацію, дихальні техніки, вести щоденники думок, успіхів, цілей і станів, а також пропонують гри-завдання, які є допоміжними для закріплення позитивних емоційних установок і перемикання уваги на нейстральние і позитивні стимули.

– біологічний зворотний зв’язок (англ. Biofeedback) – використовують біомедичні сенсори за допомогою даних від відеокамери самартфона і фіксують актуальний стан користувача надалі пропонуючи серію вправ для зниження стресу.

– гіпноз – використовують можливості аудіо інструкцій і самонавіювання, які супроводжуються музичними і абстрактними динамічними образами.

Серед спеціалізованих мобільних додатків для опанування травматичного досвіду при ПТСР виділені доступні на базі Apple та Android:

  1. Додатки для самодопомоги: PTSD Coach, PTSD Coach Canada, PTSD Coach Australia, Better me Coping skills Mental illness PTSD coach, STAIR Coach, PTSD Family Coach, Mindfulness Coach, VetChange, Vital Tones PTSD, Bust PTSD, PTSD Symptoms & Suggested Treatment, Fears & Phobias PRO – PTSD & Panic Attacks, PTSD Free.

  2. Додатки для використання під керівництвом лікаря: CPT Coach, CPT-i Coach, PE Coach, PTSD Toolkit for Nurses.

Активне впровадження MHapps, як допоміжного засобу для лікування ПТСР, позиціонує Американський Департамент у Справах Ветеранів (англ. US Department of Veterans Affairs) [7], під егідою якого розробляються та тестуються додатки цього типу.

Попередні дослідження задоволення від лікування PTSD Coach, показали, що 89% користувачів-ветеранів задоволені його ефективністю в управлінні стресом, подоланні проблем зі сном та інформаційній психологічній терапії для налагодження спілкування з близькими.

Додаток PTSD Coach на основі попередньої діагностики у межах визначення ключових симптомів, пропонує стратегії з арсеналу когнітивно-поведінкової терапії в межах чотирьох сесій по 30 хв: психологічна освіта з проблеми, планування позитивних подій, функціональний аналіз травматичних тригерів, управління копінг стратегіями, діафрагмальне дихання, рекомендації по залученню соціальної підтримки [8].

Проблемним при цьому залишається створення контенту лікувального додатку, який би зацікавлював користувача та мотивував його проходити терапію до кінця, не пририваючи заняття. Аналіз досліджень деяких MHapps показує, що, хоча користувачі повідомляють позитивні відгуки про практичність і позитивний вплив на негативні симптоми, тільки 80% користувачів продовжують користування додатками після першого разу і тільки 37% досягає завершення хоча б першого етапу мобільної терапії [9]. Розробники MHapps пропонують залучення до наставництва лікарів, психіатрів, психотерапевтів та психологів для контролю використання пацієнтами таких додатків, що посилить їх ефективність. Альтернативою є створення гейміфікованих додатків, які б залучили потенціал гри для збереження зацікавленості у продовженні лікування.

Висновки:

1. Визначено основні психотерапевтичні підходи, які використовуються у межах додатків для психологічного здоров’я: арт, ігрові, медитативні, комбіновані (на базі когнітивно-поведінкової терапії), аудіо-візуальної стимуляції, біологічного зворотного зв’язку, гіпнозу.

2. Розглянуто два напрями створення додатків для смартфонів для лікування ПТСР: додатки для самодопомоги та додатки для використання під керівництвом лікаря.

3. Проаналізовано склад протоколу мобільного додатку для лікування ПТСР: 4 сесії когнітивно-поведінкової терапії по 30 хв., під наставництвом лікаря. Послідовне визначення симптомів, психологічне інформування, визначення цілей лікування, освоєння технік самодопомоги та аналіз актуальної поведінки та тригерів травми.

1. Stein D.J., Chiu W.T., Hwang I. et al. Cross-national analysis of the associations between traumatic events and suicidal behavior: findings from the WHO World Mental Health Surveys // PloS one. 2010. Vol. 13(5). Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2869349/ (дата звернення: 15.03.2017)

2. Magruder KM, Frueh BC, Knapp RG, et al. Prevalence of posttraumatic stress disorder in Veterans Affairs primary care clinics. Gen Hosp Psychiatry. 2005;27(3):169–179.

3. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. СПб.: Питер, 2001. С. 19–22.

4. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed. // Washington, D.C.: American Psychiatric Association, 2013. Режим доступу: https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm/dsm-5 (дата звернення: 21.04.2017)

5. Shvil E., H.L. Rusch, G.M. Sullivan et al. Neural, Psychophysiological, and Behavioral Markers of Fear Processing in PTSD: A Review of the Literature // Curr Psychiatry Rep. 2013. Vol. 15(5): P. 358. Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3674105/ (дата звернення: 21.03.2017)

6. American Psychological Association // ResearchSupported Psychological Treatments. 2015. Режим доступу: http://www.div12.org/psychological-treatments/ (дата звернення: 22.04.2017)

7. https://www.ptsd.va.gov/PTSD/public/materials/apps/index.asp

8. Possemato K, Kuhn E, Johnson EM, Hoffman JE, Brooks E. Development and refinement of a clinician intervention to facilitate primary care patient use of the PTSD Coach app. Translational Behavioral Medicine. 2017;7(1):116-126. doi:10.1007/s13142-016-0393-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5352634/

9. Owen JE, Jaworski BK, Kuhn E, Makin-Byrd KN, Ramsey KM, Hoffman J. mHealth in the wild: using novel data to examine the reach, use, and impact of PTSD Coach. JMIR Mental Health. 2015;2(1):e7. doi: 10.2196/mental.3935.

18+

Комментарів:

0

Поки на цій сторінці немає відгуків