Viktoriia Tsokota

Viktoriia Tsokota

2/04/2017

ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ СТРЕСУ І ТРИВОГИ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ МЕДИТАЦІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ СТРЕСУ І ТРИВОГИ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ МЕДИТАЦІЇ

Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie, Sládkovičovo, Slovak Republic, 10–11 marec 2017. Р. 153–156

Цокота Вікторія – к. психол. н., науковий співробітник лабораторії кризової та катастрофи психології Національного університету цивільного захисту України, Харків, Україна

Максим Слободянюк – к. т. н., підприємець, інвестор, засновник і генеральний директор VARG Technologies, Довер графства Кент, США

В умовах «прискорення» темпу життя і збільшення потоку інформації в сучасному світі 78% людей регулярно відчувають фізичні симптоми, викликані стресом, який у 48% опитаних негативно впливає на роботу і повсякденне життя. Щорічні витрати роботодавців в США, пов’язані з наданням медико-санітарної допомоги та пропущеної роботи в разі стресу, становлять 300 млрд. доларів [1]. З 1999 по 2012 рік відсоток американців на антидепресантах збільшився з 6,8% до 13%, згідно зі звітом Journal of the American Medical Association (JAMA) (2015). Газета The New York Times називає покоління американців у віці від 18 до 29 років – The Antidepressant Generation. Проблема самодопомоги може бути вирішена завдяки створенню мобільних додатків для контролю рівня стресу, особливо в сучасному Smartphone society.

Поява додатків Своєчасного Адаптивного Втручання (далі – САВ) (англ. Just-in-Time Adaptive Interventions (JITAIs)) [2], дозволяє користувачеві в будь-який момент контролювати свій психо-емоційний і фізичний стан, і надавати опосередковану мобільним телефоном самодопомогу. Найбільш популярні САВ додатки для управління стресом ґрунтуються на принципах когнітивно-поведінкової терапії. Розробники додатків беруть за основу практику медитації в психотерапевтичних і профілактичних цілях або роблять акцент на освоєння окремих дихальних технік, тому що медитативні практики показують досить високу ефективність у зниженні стресу [3].

Одними з прикладів САВ додатків для контролю стресу є додатки: Calm; Headspace; Aura; Stop, Breathe & Think; Deep Relax; Flowy і Serenita. Дані програми надають користувачеві можливість вибору з наперед заданого стимульного матеріалу (картинки, відео, аудіофайли), для організації медитативної заспокійливої ​​практики, основою якої є контроль дихання, а образи на екрані телефону здійснюють допоміжну дихальним технікам функцію.

Можна виділити проблеми традиційної медитативної практики, які дозволяють вирішити САВ програми:

– Початківці послідовники САВ медитації відходять від проблеми вибору «гуру» і доступності допомоги в будь-який момент завдяки створенню програмного забезпечення з універсальними протоколами.

– САВ додатки допомагають частково вирішити проблему необхідності спеціального місця для медитації і негативних соціальних установок, в зв’язку з тим що зосередження на екрані мобільного телефону є соціально більш прийнятним, ніж концентрація на довільній точці простору.

– Для освоєння ряду технік медитації необхідно мати можливість візуалізувати заданий образ. При цьому, згідно з дослідженнями феномена афантазії 2,1 – 2,7% вибірки взагалі не можуть представити візуальний образ в уяві [4]. Демонстрація готових візуальних образів, в супроводі аудіозаписів, допомагає представникам цієї групи зняти необхідність уявної візуалізації і перейти до медитації з «відкритими очима» при наявності готових візуальних стимулів, як в додатках типу Calm або зосередитися на аудіо інструкції в додатках типу Headspace.

Однак не вирішеними залишаються проблеми, які призводять до зниження або відсутності позитивних ефектів, як від традиційної, так і від САВ медитації.

Поряд з поданням або концентрацією на образах, які вирішуються за допомогою їх демонстрації на екрані, медитативні техніки припускають зосередження на відчуттях в тілі і актуальному емоційному стані. У свою чергу, психологічна травматизація може задіяти копінг механізми блокування емоцій (вторинна алекситимія) [5]. Скарги таких пацієнтів мають загальний характер негативних емоцій, без їх конкретизації, а в подальшому такий стан може приводити до соматизації стресу і захворювань. При цьому неможливість відстежити і конкретизувати свій емоційний стан, уявити емоційні відчуття в окремих частинах тіла ускладнює початок медитативних практик і можуть призводити до розчарувань в їх ефективності.

Альтернативою медитативним технікам є використання біологічного зворотного зв’язку (далі – БОС) (англ. Biofeedback) і аудіо-візуальної стимуляція (далі – АВС) (англ. Audio-Visual Stimulation (AVS)).

БОС системи дозволяють проводити діагностику і лікування з допомогою аналізу біомаркерів стресу неінвазивними методами. Це дозволяє людям з вторинною алекситимією отримати позитивний ефект без вербалізації / візуалізації скарг і відстежувати зміни стану в подальшому. При цьому ефективність БОС тренінгів не поступається ефективності медитації і щоденним фізичним вправам для зниження рівня стресу і позитивного самосприйняття [6].

АВС системи засновані на стимуляції центральної нервової системи за допомогою певних візуальних і звукових сигналів. Це різні набори звукових рядів, відтворюваних через аудіо пристрою, і світлових (колірних) сигналів, які відображаються за допомогою зображення (екрана, монітора, світлодіодної маски або панелі) [7].

Однак існуючі протоколи для БОС і АВС припускають наявність спеціального обладнання (датчиків реєстрації, світлодіодних окулярів / маски), з відстеженням змін на екрані монітора. Поява нових додатків заснованих на принципах БОС дозволяє вирішити проблему діагностики для більшої індивідуалізації програм.

Прикладом такого САВ додатку, заснованого на БОС принципах, є додаток Serenita, а також Biobeats які здійснюють діагностику стану стресу за допомогою перетворення камери смартфона в біометричний сенсор, а в подальшому дають оцінку рівню стресу користувача. Однак подальша практика управління стресом в даних додатках, також зводиться до освоєння дихальних технік.

Висновки:

1. САВ додатки для зниження стресу дозволяють вирішити проблеми з вибором наставника, спеціального місця для медитації та візуалізації заданого образу при афантазії, з допомогою аудіо-інструкцій і відображення візуальних образів на екрані мобільного телефону для користувача.

2. Проаналізовано проблеми, які залишаються не вирішеними для САВ додатків медитації. Це ідентифікація актуального психо-емоційного стану і довільна візуалізація соматичних відчуттів в разі вторинної алекситимії і проблеми при індивідуалізації діагностичного моніторингу та подальших програм.

3. Розглянуто альтернативні методи для зниження стресу, засновані на принципах БОС і АВС, що дозволяють індивідуалізувати діагностику і програму САВ додатків для зниження стресу.

Надалі, перспективним є дослідження ефективності САВ додатків для зняття стресу і розробка додатків, заснованих на альтернативних медитації методах психотерапевтичної допомоги при стресі, БОС і АВС.

Література

1. Statistic Brain Research Institute, American Institute of Stress, NY http://www.statisticbrain.com/stress-statistics/

2. Nahum-Shani S. Just-intime adaptive interventions (JITAIs): An organizing framework for ongoing health behavior support / S. Nahum-Shani, S. N. Smith, A. Tewari, et al. // Technical Report №14-126. University Park, PA: The Methodology Center, Penn State. – 2014

3. G. Desbordes, Lobsang T. Negi, Thaddeus W. W. et al. Effects of mindful-attention and compassion meditation training on amygdala response to emotional stimuli in an ordinary, non-meditative state 2012; 6: 292.

4. Zeman A. Lives without imagery: Congenital aphantasia / A. Zeman, M. Dewar, S. Della Sala // Cortex. – 2015. – №73. – P. 378-380.

5. J. van der Velde, P. M. Gromann, M. Swart, D. et al. Alexithymia influences brain activation during emotion perception but not regulation. Psychother Psychosom. 2006; 75(5):304-11.

6. de Bruin EI, van der Zwan JE, Bögels SM. A RCT Comparing Daily Mindfulness Meditations, Biofeedback Exercises, and Daily Physical Exercise on Attention Control, Executive Functioning, Mindful Awareness, Self-Compassion, and Worrying in Stressed Young Adults. Mindfulness (N Y). 2016;7(5):1182-1192.

7. Introduction to Audio-Visual Stimulation (AVS) https://www.mindfield.de/en/AVS/Introduction-to-Audio-Visual-Stimulation-AVS.html

21+

Комментарів:

0

Поки на цій сторінці немає відгуків